تعرفه خدمات

هزينه سفارش در ایران سپار “خدمات کاری و نیابتی در تهران” بر اساس کار و خدمات درخواست شده می باشد که هزینه های مربوط به پست و پیک و مواردی همچون وکالت و … علاوه بر ان نیز از مشتری به صورت آنلاین دریافت خواهد شد.
مشتری تا 2 ساعت بعد از سفارش می تواند سفارش رو لغو نماید که در این صورت مبلغ اولیه پس از کسر هزینه انتقال به مشتری برگشت داده خواهد شد.
مبنای اصلی برای محاسبه حق الزحمه انجام کار بر اساس نفر ساعت خواهد بود که این مقدار توسط مرکز “ایران سپار” تعیین می گردد.
بر اساس زمان انجام سفارش مقدار هزینه نیز متغیر خواهد بود و طبیعتا سفارش های فوری با دریافت هزینه بیشتر امکان پذیر خواهد بود.
“ایران سپار” کیفیت و انجام به موقع کار شمارا تشمین می کند که در غیر این صورت بر اساس هزینه دریافت شده میزانی را به عنوان خشارت به مشتری برگشت خواهد داد.
لازم به ذکر است که پس از پرداخت هزینه سفارش، خدمات درخواست شده در نوبت انجام قرار خواهد گرفت.
****